En balanseøvelse - i hva? En dugnad - for hvem?

foto