Gruppa består av ergoterapeut Anette Samuelsen, fysioterapeut Lise Nysted Grønvoll og hjemmetrener Ann-Heidi Adriansen. Kjellaug Grønvoll har som helse- og omsorgssjef i Lyngen et overordnet ansvar.

– Vi ønsker å hjelpe personen til å innfri sine mål i hverdagen, forteller kvartetten.

Teamet samarbeider ved behov med fastlegen, hjemmesykepleien, hjemmehjelp og pårørende.

Flere eldre

Rehabilitering i hverdagen startet opp etter at samfunnsdelen i kommuneplanen viser at sammensetningen av befolkningen gir grunn til bekymring. Lyngen får mindre andel yngre og flere eldre.

– Vi vil fra kommunens side gjøre eldre mer selvhjulpen ved bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi. Ambisjonen er at eldre skal kunne klare seg lengst mulig i sitt eget hjem, forteller Kjellaug Grønvoll.

– Vi vet at de fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, og med det være mer selvstendige, tilføyer Anette Samuelsen.

– Vi vil tilrettelegge for å imøtekomme deltakernes ønsker og behov. De fleste vil gjerne ut å gå, sier Ann-Heidi Adriansen.

Intensiv tilnærming

Lise Nysted Grønvoll opplyser at hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset og intensiv tilnærming, hvor opptrening i hverdagslige gjøremål skjer hjemme hos brukeren. Teamet og brukeren vil sammen utarbeide hva som er viktig å kunne mestre.

– Målgruppa er de som bor i eget hjem, men ikke lengre klarer å gjøre det samme som tidligere. Endret hverdag kan skyldes svekkelse, sykdom eller skade, påpeker Nysted Grønvoll.

Teamet forutsetter at brukeren er motivert og innstilt på å gjøre en innsats for å mestre vanlige aktiviteter, slik at han eller hun kan klare seg selv i dagliglivet. Oppgaver kan være dusjing, kle på seg, handle og hagearbeid.

20 besøk

Hverdagsrehabilitering ble drevet i en prøveperiode på halvannet år fram til sommeren 2016. Den første nye gruppen er i sluttfasen av sitt opplegg.

Ei ny gruppe på fire personer fra ytre Lyngen settes sammen etter ferien.

– Hver enkelt får besøk hver ukedag i fire uker, totalt 20 ganger.

– Hva skjer når oppfølgingen avsluttes?

– Målet er at brukerne er selvhjulpne eller har behov for færre besøk av hjemmetjenesten. Andre kan fortsatt ha det samme behov, men vi unngår at problemene er blitt forsterket, konkluderer det tverrfaglige teamet.