– Lisensfelling av ulv ivaretar matproduksjonen

foto