FHI råder til målrettet smittesporing ved kapasitetsproblemer i kommunene