Nytt lavterskeltilbud for lyngsværingene - gir gratis treningsabonnement i et år

foto
Ann-Heidi Adriansen i Frisklivssentralen Lyngen forteller at alle i Lyngen kan nå få gratis treningsabonnent hos Naardic. Foto: Marius Hoe