– Vi er i dialog med andre veterinærer for å styrke beredskapen

foto