Ny undersøkelse: De aller fleste bryter trafikkreglene

foto