Fylkeskommunene får 380 millioner til vedlikehold av fylkesveier

foto