Slik blir kommunestyret i Skjervøy kommende periode

foto