Mener kommunen har omorganisert seg til en dårligere tjeneste

foto