Skal legge grunnlaget for all transport i Nord-Norge – nå trenger de innspill fra reindrifta