Han viser til Forskrift om jakt- og fangsttider der det går fram at grågås ikke er tillatt å jakte på annet enn i perioden 15. august-23. desember i Troms og Nordland fylke.

- Per nå er dette en ulovlig jakt. Skal han jakte må han også ha tillatelse fra grunneier, så dette er en politisak om grunneier ønsker å ta dette opp, sier Funderud.

- Det neste er at du skal drive en sikker jakt. Du skal gå ut av veien, ha sikker bakgrunn og alt dette. Det kan være mange ting han har forbrutt seg mot her, men først av alt er det jo dette at det ikke er jakt i det hele tatt, fortsetter han.

Ikke meldepliktig

Når det kommer til skadeskyting under jakt, forteller Funderud at det beror litt mer på jegeren.

- Du skal drive human jakt, så man skal sørge for å få avlivet fuglen eller dyret. Noe annet er veldig inhumant og helt klart ulovlig, sier han.

Funderud sier at man ikke er pliktig å varsle fra om man skadeskyter fugl, men at forskriftene er anerledes ved skadeskyting av elg.

- Uansett, er det er jo trasig at de driver med sånn type ulovlig jakt, og han bør varsle fra til lensmannskontoret. Dette er før jakttiden og det virker som at det er flere forhold personen har forbrutt seg mot, sier Funderud.

Onsdag kveld ble det fyrt av skudd utenfor huset til Magnus Jenssen. Han beskriver ikke situasjonen som direkte skremmende, men likevel uforsvarlig. Foto: Thomas Wahlgren