Arbeidsledigheten i Troms har hatt en positiv utvikling denne sommeren.

- Oppsummert viser tallene at ledigheten i Troms har gått ned med 9 % sammenlignet med juli 2016. Dette utgjør 180 færre ledige i fylket, og en ledighet på 2 %, sier Bente Ødegaard, fungerende direktøri  NAV Troms, i en pressemelding.

Tredje lavest

Dette betyr at Troms har landets tredje laveste ledighet. Kun fylkene Oppland og Sogn - og Fjordane har mindre total arbeidsledighet en vårt fylke.

- De aller fleste kommunene i Troms har nedgang i ledigheten, og mange kommuner har under 2 % ledighet, legger Ødegaard til.

Tromsø har til eksempel 1,9 % ledighet.

Storfjord fortsatt best

I Nord-Troms så strekker tallene seg fra kun 1 % i Storfjord til 3 % ledighet i Kåfjord. Kun to av kommunene ligger ybder gjennomsinttet i fylket, nemlig Storfjord og Kvænangen.

  • Storfjord har en arbeidsledighet  1 %

  • Kvænangen har en arbeidsledighet på 1,9 %

  • Skjervøy har en arbeidsledighet  2,1 %

  • Lyngen har en arbeidsledighet 2,4 %

  • Nordreisa har en arbeidsledighet 2,9 %

  • Kåfjord har en arbeidsledighet 3 %