En gang i uka gjennom hele skoleåret legger ei gruppe elever fra Hatteng skole bort all teori, finner frem kjeledressen og har ansvaret for den daglige drifta på gård.

- Jeg gleder meg hver gang til denne dagen, og gårdsarbeidet gjør at jeg føler meg mer motivert for skolearbeid, sier 10.klassingen Jenny Marin Siikavuopio til avisa.

Hun og de andre elevene må lage mat, dyrke grønnsaker og planter og mate dyrene på gården.

- Så selger vi både fuglekasser og planter som vi har arbeidet frem, tilføyer den fornøyde 10.klassingen.

Lærer mere

Jenny sier til avisa at gårdsarbeidet i skoletiden, gjør at hun både lærer mye nyttige ting som hun kan ta med seg i livet, selv om hun ikke har planer om å bli bonde.

- Dessuten lærer vi å samarbeide, og ikke minst pålagt et stort ansvar, tilføyer hun.

10.klassingen fra Hatteng sier også at gårdsarbeidet er med på å gi motivasjon for det ordinære skolearbeidet, og Jenny trur at dette vil påvirke hennes karakterer i positiv retning..

Gode resultater

Det er gjennom bonde Gunn Siikavuopio og hennes Inn på Tunet satsning at Hatteng skole har knyttet seg til dette gårdsprosjektet.

- Og vi opplever tydelig fremgang det teoretiske skolearbeidet blant elevene som deltar i dette, opplyser inspektør Trond Larsen overfor avisa, og forteller hvordan elevene selv må planlegge, gjennomføre og evaluere sitt eget arbeid på gården.

Dette er tredje året skolen har et samarbeid med bonde Gunn Siikavuopio, og konseptet med Inn på tunet kommer til å fortsette også neste år.

foto
MOTIVERT: Jenny Maria Siikavuopio synes Inn på tunet er motiverende og inspirerende for annet arbeid. Foto: Jan Arild Hansen