Leirstein støtter uttalelse fra høyreekstrem aktivist