Disse sommerplagene frykter innbyggere i Troms og Finnmark mest