Storfjord kommune ferdige med grensetestingen: - Alle har gjort en kjempejobb

foto