Flypassasjeravgiften kan erstattes i regjeringens nye strategi for luftfart

foto