Aina og Janne fra Skjervøy måtte overnatte på flyplassen