Kontakter direktoratet etter skole beklaget bruk av kvinnelig prest

foto