Framtid i Nord retter: Opplysningsvesenets Fonds selskap ute av kraftverkprosjekt i Lyngen