Disse boligene ble kjøpt og solgt i årets siste måned