Oppdaterte faresoner for flodbølge gir full byggestans rundt Lyngenfjorden

foto