Vil finne ut hva som må på plass for en steinbrudd-avgjørelse