Granskingen av legetjenesten er forsinket – innbyggere og politikere involverer seg i prosessen