I 2021 ble hun ansatt som lege i Alta uten å ha papirene i orden. Nå starter en ny tilsynssak mot kvinnen