Fylket bruker mest penger på veiene. Likevel har etterslepet passert 12 milliarder