Færre enn før er medlem i et tros- eller livssynssamfunn

foto