Av de 75 800 som søkte om skoleplass på Vg1 har 9 av 10 fått et tilbud. Av disse har 86 prosent fått førsteønsket sitt oppfylt. Andelen søkere til yrkesfag på Vg1 har økt siden i fjor og er nå 49 prosent.

- I år ser vi at det er stadig flere elever som søker seg til yrkesfag, og det er også flere søkere til læreplass. Dette er gledelig fordi vi trenger flere dyktige fagarbeidere i årene fremover, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Flere søkere til læreplass

Det er en økning i antall søkere til læreplass fra i fjor til i år. Helse- og oppvekstfag har størst økning med 220 flere søkere. Teknikk og industriell produksjon har størst nedgang med 160 færre søkere. Det er totalt 21 000 som søker læreplass og av disse har 66 prosent fått en læreplass eller tilbud om skoleplass.

-Det er svært positivt at flere ungdommer ser de store mulighetene yrkesfagene gir. For å gi alle som starter på yrkesfag den læreplassen de trenger for å fullføre fag- eller svenneprøve sin, har vi så langt økt lærlingtilskuddet med 21 000 kr per kontrakt. Nå må både det offentlige og det private næringsliv sørge for at enda flere får en læreplass, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stor økning på helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag det utdanningsprogrammet som har hatt størst vekst i interesse de siste årene. Siden i fjor er det over 700 flere søkere og over 800 flere som har fått skoleplass.

Studiespesialisering og teknikk og industriell produksjon har henholdsvis 2300 og 800 færre søkere i år enn i fjor.

Over 80 prosent får førsteønsket

De som søker Vg1 har rett på et av tre utdanningsprogram, og i år har 82 prosent fått førsteønsket sitt. Andelen varier mellom utdanningsprogrammene. På studiespesialisering får 91 prosent førsteønsket sitt, mens bare 69 prosent av de som har elektrofag på førsteplass får tilbud der.

Av alle som har søkt skoleplass står 10 500 på venteliste, av dem er 5 000 ungdommer med rett til plass.

Store kjønnsforskjeller

Årets søkertall er som tidligere år preget av tradisjonelle kjønnsmønster. Det er spesielt sterk overvekt av jenter som søker og får plass på design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Gutter dominerer i enda større grad på bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix