Saksøker Myrland for 40 millioner: – Har verken opptrådt ærlig, redelig eller profesjonelt

foto