Tette bånd mellom norske og russiske vennskapskommuner har i alle år vært et avgjørende element for utvikling av samarbeid på tvers av grensen.

De kommende årene skal Pia Svensgaard lede et prosjekt som tar sikte på å kartlegge samarbeidsaktiviteten i kommunesamarbeidet, samt bidra til at den økes. Dette opplyser Barentssekretariatet på sine nettsider.

- Det er en rekke kommuner som har samarbeidsavtaler, men det nokså ulikt i hvor stor grad avtaler som er inngått holdes ved like i form av praktisk samarbeid, forteller hun.

Viktig bidrag

På norsk side har et flertall av aktørene i Barentssamarbeidet hittil vært lokalisert til Øst-Finnmark, og på Kolahalvøya på russisk side.

Svensgaard sier at ut fra geografiske og praktiske forhold har dette vært helt naturlig, men nå ønsker Barentssekretariatet å utvikle en langsiktig strategi for å forankre ideen om norsk-russisk samfunnsbygging hos flere aktører i hele Nord-Norge.

- Vi tror at en satsing rettet mot kommunene i landsdelen kan bli et viktig bidrag i en slik utjevning av den geografiske fordelingen av Barentssekretariatets virkemiddelbruk, sier Svensgaard.