Turneringa for de voksne ble arrangert fredag og lørdag, imens barneturneringa var på søndag.

Lørdag var det mange oppmøtte fra fjern og nær.

Tommy Jakobsen, Martin Karlsen, Vebjørn Nyvoll og Peder Kaasen har alle deltatt på fotballturneringa i Kvænangen. De er med både for det sosiale, men også for å kunne spille fotball.

– Det er artig å møtes, og ha noe å fylle sommerferien med, sier Nyvoll til Framtid i Nord.

ALVOR: Verddeturneringen er lagt opp for å være litt mer uhøytidelig, men likevel blir det fort alvor for fotballspillerne når de kommer ut på banen.

Selv om Verddeturneringa er lagt opp som en uhøytidelig turnering, så blir det likevel fort alvor for mange når de står på banen.

– Når man spiller, så blir det egentlig like seriøst som ellers. Det er alvor ute på banen, sier Karlsen.

Han er fornøyd med innsatsen, men sier laget hans slapp inn ett mål helt på slutten i en av kampene.

– Det er mye marginer ute og går, men hvis vi ikke vinner turneringa, så vinner vi festen! sier Nyvoll.

Tradisjonen tro ble det arrangert fest på Flerbrukshuset lørdag kveld med DJ Short Cut.

Vennskapsturnering

Anne Berit Bæhr har vært aktiv i Verddeturneringa nesten siden den ble startet opp for femten år siden.

– Det skal være artig med fotball og vi ønsker en vennskapelig turnering. Lag fra Vest- og Øst-Finnmark, samt Nord-Troms deltok. Mange av fotballagene er beitelag som bor her om sommeren, så vi håper at folk blir kjent slik at man kjenner sommernaboene sine, sier Bæhr.

AKTIV: Anne Berit Bæhr sitter i styret for Verddeturneringen, noe hun har gjort nesten helt siden fotballturneringen startet opp for 15 år siden.

Verddeturneringa skal først og fremst være en litt mer uhøytidelig fotballturnering, der en ikke trenger å spille fotball aktivt til daglig. Derfor er det bestemte regler for å unngå såkalt ”topping” av lag.

– Vi prøver å unngå topping av lagene ved at man må være tilknyttet sine sted, for om det bare blir topping, så detter de mindre aktive spillerne ut.

– Men selv om det legges opp som en uhøytidelig turnering, så blir det fort alvor for spillerne på banen, flirer hun.

Loddtrekning

Laget Skuohtanjárga vant pengepremier på 7500 kroner etter loddtrekning. Bæhr synes det er en god løsning, istedenfor at vinnerlaget får den største pengepremien.

– Det er blitt mer prestisje å være med her, selv om det ikke er så store premier. Den største premien er en tilfeldig gevinst, noe som er populært og gjør at folk er her i finalen og premieutdelinga.

REINBEITEDISTRIKT: Mange lag tilhører reinbeitedistrikt i Kvænangsområdet. Noe av målet med turneringa er at folk skal bli kjent med sommernaboene sine.

Seier til Reisajenten

Reisajenten vant dameklassen i årets Verddeturnering, og Sáivuomi siida vant herreklassen.

Vinnerlagene for damer og herrer i Verddeturneringa vant 3000 kroner hver.

DAMER: Reisajenten tok 1. plassen for damer på årets Verddeturnering i Kvænangen.

Ártni siida /skiervá fikk 2. plass og Joahkohágat fikk 3. plass i dameklassen. I herreklassen var det Skuohtanjárga som tok 2. plassen og Biertavárre tok 3. plassen.

HERRER: Sáivuomi siida vant herreklassen på Verddeturneringa.8

I tillegg ble det delt ut Verddepriser for dame og herre. Den gikk til damelaget Láhtin/Fiettar/Skáidán og herrelaget Joahkonjárga allstars.

NORD: Spillere fra Nord-Troms og Finnmark deltok i helga. FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD
BOD: Anette Graven er medeier i Graveniid of Sápmi. - Jeg har vært med rundt på stands siden jeg var 10 år. Det er mamma som startet opp med det og i dag er jeg medeier. Vi har blant annet butikk i Alta, sier hun.