Nær 129.000 nordmenn i utlandet reiste hjem etter koronautbruddet