I 2017 røsket «Ylva» med seg flere bygg fra gården. Nå evakuerer familien

foto