Fylkesrådet ber Helse Nord om å styrke UNN som universitetssykehus

foto