Lyngens ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) foreslår i et brev til politimester Ole B. Sæverud at Skibotn er best egnet for plassering av regionkontoret for politiet i Nord-Troms.

Han ønsker politireformen hjertelig velkommen. Johnsen beklager samtidig at politiets tilstedeværelse i Lyngen til tider har vært mangelfull. Befolkningen er veldig opptatt av at politiet noen ganger har lang responstid.

Grensepassering i Skibotndalen

Johnsen begrunner flyttingen til Skibotn med at i fremtiden vil være særdeles viktig å ha mest mulig politiressurser knyttet opp mot et sentralt grensepasseringspunkt ved E 8 i Skibotndalen.

Han påpeker også økende tilstrømning av turister til området.

- Lyngen vil i de travleste periodene på året ha befolkningsøkning opp mot 30 prosent, skriver Johnsen.

Nærheten til et regionkontor med mye politiressurser vil ha stor betydning når det oppstår ulykker i fjellet.

Kortere responstid

Lyngen får kortere responstid fra Skibotn enn fra Storslett. Johnsen finner det som akseptabelt at det er sju mil fra Skibotn til Lyngseidet og tretten mil til Nord-Lenangen.

Johnsen berømmer politiet for økt tilstedeværelse i Lyngen.

- Dette blir lagt merke til og er meget forebyggende vedrørende ruskjøring og annen mindre kriminalitet, avslutter ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Vil ikke kommentere

Regionlensmann Øistein Nilsen ønsker ikke i denne fasen å kommentere utspillet fra Lyngen-ordføreren.

Han regner med at endelig lokalisering av regionskontorene blir avklart i løpet av våren 2017.