De to sjette-klassingene, 25 andre grunnskoleelever og fjorten unger i barnehagen på Lyngsdalen oppvekstsenter deltar med stor entusiasme i Erasmus pluss-prosjektet.

– Vi lærer mye av Erasmus. Vi blir flinkere i koding, forteller Tilla Einebakken Osvaldsen og Maja Meyer.

Jentene legger ikke skjul på at å jobbe med Erasmus er morsommere enn undervisning i tradisjonelle fag.

Sentre stikkord for Erasmus er nyskapende, samarbeidsrettet, digitalt, problemløsning og kompetanseheving.

Stadig viktigere

Oppvekstsenteret er knyttet opp mot elever fra fire andre nasjoner.

– Vi lærer å samarbeide bedre også med elevene på senteret, sier Tilla og Maja.

De drar fordeler av hvordan de i fjor høst løste oppdragene i First Lego League.

Rektor Eirin Larsen understreker at vi alle omgir oss med teknologi. Digital kompetanse blir stadig viktigere.

– Å jobbe med programmering og koding er viktig fordi elevene får forståelse av hvordan verden rundt dem virker, påpeker Larsen.

– Hva er målet med Erasmus?

– Elevene lærer seg å bruke teknologi på ulike måter. De utvikler kompetanse innenfor IKT, samarbeid og problemløsing. Hvert deltagerland i prosjektet foreslår etter tur et hverdagsproblem, som elevene skal finne en digital løsning på.

Sinte foreldre

Estland var først ut med å foreslå problemet «foreldrene dine er sinte på deg - hva kan du gjøre for å få dem blide igjen?».

– Elevene har laget et program, hvor de kan sette inn alt det gode de gjør i løpet av en uke. Dette for å vise foreldrene alt det fine de gjør når de er sinte på dem.

Elevene i femte-sjuende klassertinn lærer de yngste å kode. Prosjektet dekker mange kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og engelsk.

– Noen lærere samles på Island for å presentere hvilke svar elevene har kommet fram til på spørsmålene, sier Larsen.

Island, Spania, Estland, Finland og Norge utgjør ei felles gruppe. Det blir et prosjektmøte i hvert av landene.

– I Lyngen, vil lærerne undervise elevene våre på sitt eget språk. Det er også noen underoppgaver i prosjektet. Lage mat fra de forskjellige landene, dele ferieminner på en blogg, fotokonkurranse og sende digitale julekort er blant eksemplene, forteller rektor Eirin Larsen på Lyngsdalen oppvekstsenter.

EU finansierer deler av utgiftene for Erasmus pluss.

foto
KODEKLUBBEN: Theodor Pettersen Grønvoll (til venstre), Ingrid Orten Larsen, Leander August Grønvoll, Noomi Koch og Jenni Elise Bjørnås tilhører kodeklubben i barnehagen.