Meteorologen: – Det blir badevær også framover

foto