Mangler flertall: – Jeg håper at fylkestinget ikke sender Troms ut i kaos