Uvanlig tørr sommer: Ser du hva som skjer her?

foto