Åpner ikke til Skjervøy i dag - dette er status langs veiene