Kautokeino ber Ymber om å avslutte planer om vindkraft

foto