Her blir det omsorgsboliger – politikerne vil leie bygget i fire år