Økte vann- og avløpsgebyrene i mars – nå har de senket de

foto