Brann på industriområde – arbeidsbrakke stod i full fyr

foto