Vil ha løypene åpne til 8. mai – reinbeitedistriktet er imot

foto