Det dyreste huset ble solgt for 4,2 millioner kroner