Studie antyder at omikron kan gå i retning av forkjølelse

foto