Polart lavtrykk påvirker juletrafikken alt før det treffer

foto