Det politiske flertallet befester sin posisjon i ny måling